Přijetí

Slovo "přijímám" se stalo pro mne základem nového životního postoje. Umím-li přijímat, pak také dokážu zklidnit mysl a pohladit srdce. Nesčetněkrát mi jeho význam pomohl a i nadále v jakékoli životní situaci pomáhá.

Přijmout. Co to znamená?

Jednoduše sám před sebou uznat, že situace je taková, jaká je, aniž by nás cokoli vnitřně trápilo. Přijmout znamená nebojovat, nevzpouzet se, ale také se ničemu nepoddávat či se jen pasivně se situací smiřovat.

Přijmout znamená v klidu si svůj stav i se všemi možnými souvislostmi a následky uvědomovat, srdcem i myslí ho jednoduše a v hlubokém uvědomění plně respektovat. 

Je to prostě tak, jak to je.

A také se alespoň trochu pousmát. Vždyť toužím své nemoci porozumět a toužím i vlastními silami další průběh svého života ovlivnit.

Dovolte si, aby se pocity strachu změnily v klid, nadhled a radost. Těmito uzdravujícími postoji budou pak prosycena i veškerá další rozhodnutí o léčbě.

Zklidněním a přijetím situace otevíráte bránu ke svému uzdravení.

Vytvořte si webové stránky zdarma!