Kateřina Miková

Život mi dali mí rodiče, ale žít ho v harmonii, vnitřním klidu, radosti a naplnění mě naučila až vážná nemoc. Snad proto je pro mne téma nemoci natolik silné, že i pouhý rozhovor o ní považuji za něco téměř posvátného. 

Díky nemoci jsem měla příležitost napravit ve svém životě to, co nefungovalo zcela správně, co mi přinášelo i mnoho životních potíží a nakonec mne málem i zabilo. Dnes si už jen matně vzpomínám na nutkání po maximálním výkonu, na urputnou bojovnost, neustálé vnitřní napětí, úzkost, stres, sebedestruktivní emoce, ignorování sebe sama...

Bylo mi jasné, že pokud se chci uzdravit, nebude stačit pouze konzumovat léčbu, která by tělo  rakoviny na čas možná i zbavila, ale určitě by neodstranila primární příčinu nemoci - nezdravé postoje k sobě a svému životu. Cestu k uzdravení jsem proto hledala jak v klasické a alternativní medicíně, tak především U SEBE. Začala jsem naslouchat svému tělu a jeho potřebám. Zastavila jsem se, výrazně zklidnila mysl a hlavně přestala sama se sebou bojovat. Za svůj život jsem jednou provždy převzala plnou zodpovědnost a krůček po krůčku pracovala na svém uzdravení. 

Nemoc zcela zásadním způsobem změnila můj další život. Naučila mne respektu, přijetí, sebelásce, posílila moji odolnost vůči nepříjemným situacím a otevřela úplně nové obzory vnímání sebe i světa kolem. V tom nejlepším slova smyslu se hluboce a nesmazatelně zapsala do mé mysli a i nyní, po letech za tuto zkušenost pouze a jen 

DĚKUJI. 


Odkud jsem a kudy kráčím

Pocházím z Ostravy a po svém uzdravení jsem ve svých 43 letech spolu se synem přesedlala do Brna. Přitáhlo mě zdejší slunce, čistější vzduch a jihomoravský naturel. A tak jsem jedno krásného dne prodala rodný dům, změnila práci (syn školu) a natrvalo zakotvila v novém životním prostoru. A i přes řadu těžkostí, které změna přinesla, jsem dodnes ani jednou nezalitovala. 

Z čeho při své činnosti vycházím

Mám vysokoškolské vzdělání technického směru a téma osobního rozvoje mě provází celým mým životem. 
Zejména pak po mé vlastní zkušenosti z uzdravení z rak
oviny jsem se od roku 2009 začala seberozvoji věnovat systematicky. 
Od té doby se také věnuji lidem, kteří se potýkají s vážnou nemocí, a pomáhám jim se v těžké zdravotní situaci zorientovat.
Sama jsem prošla mnoha odbornými kurzy a semináři v oblasti psychologie, psychoterapie a komunikace, například:

Vedení motivačních rozhovorů
Základy Rogersovské psychoterapie
Psychosomatika
Etikoterapie
Mindfulness
Léčba závislostí
Paměť a stres
Efektivní komunikace
Celoživotní vzdělávání psychoterapie na PVŠPS
Kraniosakrální terapie
a další.


Vytvořte si webové stránky zdarma!