Prohlášení o ochraně osobních údajů

Pokud využíváte služby prezentované na webu www.zdravanemoc.cz (osobní konzultace, semináře, kraniosakrální terapie, návštěva webu), svěřujete mi své osobní údaje, za jejichž ochranu a zabezpečení zodpovídám. Prosím seznamte se s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).


SPRÁVCE

Jsem fyzická osoba Ing. Kateřina Miková, sídlem: Vavřinecká 3, 624 00 Brno – Komín, IČ: 60995050 a Vaše osobní údaje zpracovávám jako Správce. V případě potřeby mě můžete kontaktovat e-mailem: zdravanemoc@seznam.cz.


ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše údaje zpracovávám v souladu s platnou legislativou. Při zpracování osobních údajů dodržuji zejména standardy jejich ochrany podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákona 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Osobní údaje zpracovávám výhradně se souhlasem klienta. Poskytnutí souhlasu je zcela dobrovolné a již poskytnutý souhlas lze odvolat.

Beru na vědomí, že veškeré Vaše osobní údaje jsou důvěrné. Tyto údaje budou použity pouze pro interní potřebu a nebudou zveřejněny nebo poskytnuty třetí osobě či jinak zneužity.


ROZSAH , ÚČEL A DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje budu zpracovávat za účelem realizace objednaných produktů a služeb (seminářů, osobních konzultací a dalších služeb osobního charakteru, jejich online rezervací a vyřizování objednávek), za účelem fakturace, vedení účetnictví nebo pro doručení objednávek na Vaši kontaktní adresu.

Vaše osobní údaje využívám rovněž k zasílání reklamních či obchodních sdělení. Dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že vás tyto novinky zajímají. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu – odhlásit. 

Vaše osobní údaje však nepředávám třetím stranám.

Osobní údaje zpracovávám v tomto rozsahu: jméno, příjmení, adresa, telefon, mobilní telefon, IČ, DIČ, e-mail, IP adresa, informace a podklady, které mi v rámci poskytování služeb poskytnete.

Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu max. 5 let od poslední vzájemné komunikace.


COOKIES

Správce shromažďuje na svých webových stránkách soubory cookies. Pokud nesouhlasíte s použitím cookies, nastavte si pravidla pro použití cookies ve Vašem prohlížeči.


ZABEZPEČENÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje chráním v maximální možné míře pomocí moderních technologií. Přijala jsem a udržuji veškerá možná technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.


PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM OSOBÁM

K vašim osobním údajům má přístup pouze Správce. Ve výjimečných případech u některých seminářů mohou mít spoluorganizátoři semináře přístup k vašemu jménu, mailové adrese a telefonnímu číslu za účelem realizace služby. Tyto osoby jsou vázány mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů.

Pro některé zpracovatelské operace, které nedokážu zajistit vlastními silami, využívám služby externích poskytovatelů jako například poskytovatelů webhostingových a webových služeb, zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací propojených s webovými stránkami www.zdravanemoc.cz. Jedná se o specializované firmy, které poskytují své služby v souladu s GDPR.


VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovávám, případné si vyžádat kopii těchto osobních údajů,
  • požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně na soud.

Pokud budete mít pochybnost o dodržování povinností při nakládání s osobními údaji, budu ráda, když mě předem upozorníte například e-mailem na zdravanemoc@seznam.cz, abych měla možnost případné pochybení napravit.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce.

Tyto podmínky jsou účinné od 1. 1. 2024.


Vytvořte si webové stránky zdarma!