Poděkování

Dovoluji si na tomto místě poděkovat všem, díky kterým jsem zde zůstala.

Děkuji především medicíně, vědě a všem odborníkům, kteří se na vývoji takto složitých medikací kdy podíleli a díky kterým léčba rakoviny existuje.

Mé poděkování a hluboký obdiv jejich práci patří taktéž všem lékařům a zdravotnímu personálu FN v Ostravě, kteří mi věnovali vždy tu nejlepší péči.

Velmi si vážím pomoci všech blízkých lidí, přátel a rodiny. Když bylo potřeba, byli jste mi vždy nablízku.

Za své uzdravení však nejvíce vděčím příteli Janu Konfrštovi, který mě inspiroval k Poznání, které se stalo základem pro mé uzdravení i novým základem pro celý můj budoucí život.
Nešetřil jsi mne, teď vím proč.

Děkuji Vám všem.

Vytvořte si webové stránky zdarma!