Síla v člověku

15.06.2022

Staří bohové se radili, kam by měli ukrýt velkou sílu VESMÍRU, aby ji člověk nemohl ve své nevědomosti najít a zničit. Jeden bůh řekl : "Schovejme ji na nejvyšší vrcholek hor."

Ale došli k tomu, že by člověk hory překonal a sílu nalezl.

"Uložme ji na dno moře," řekl druhý, ale opět se všichni shodli na tom, že člověk překoná i hlubiny moře, aby zde sílu našel.

Další z nich navrhl: "Skryjme velkou síla VESMÍRU do středu Země."
Ale i v tomto byli všichni zajedno, že člověk by jednoho dne dobyl i tuto oblast a vzácný poklad vykopal.

"Já vím, co bychom měli udělat," řekl po nějakém čase nejmoudřejší z nich.

"Schováme velkou sílu VESMÍRU v člověku samém. Kdo ji dokáže nalézt ve vlastním srdci, ten je hoden přijmout její pomoc."

A tak ukryli velkou síla VESMÍRU v člověku. Dodnes zde leží, aby se zjevila tomu, kdo ji skutečně hledá a dokáže tento klenot ctít a ochraňovat.

Velká síla VESMÍRU je SVĚTLO, které nás naplňuje kosmickou energií a opatruje pro nás nekonečné bohatství.

"Nechte světlo svítit" ...říká Bible.

Vytvořte si webové stránky zdarma!